AMCHA roept mensen die zich betrokken voelen bij het werk van AMCHA Israël, op om AMCHA te steunen met een financiële bijdrage.

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  1. door overmaking van een eenmalige gift
  2. door Vriend van AMCHA te worden. Vrienden ontvangen de AMCHA nieuwsbrief.
    [klik hier om aan te melden]

Als u AMCHA regelmatig steunt, is het wellicht een idee om uw gift vast te laten leggen in een overeenkomst tot periodiek schenken.

  • Overeenkomst voor periodieke schenking:  voor wie overweegt een bedrag gedurende minimaal vijf jaren te schenken aan AMCHA, is de periodieke  ‘schenking’  een  fiscaal aantrekkelijke manier om bij te dragen.  Het gehele bedrag  is dan altijd aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting, zonder drempels.
  • Testament: Regelmatig maakt een Vriend  gebruik van de mogelijkheid om AMCHA op te nemen in zijn/haar testament als erfgenaam, dan wel voor een legaat  voor een nader te noemen bedrag. Vindt u het ook een mooie gedachte om Amcha op deze manier te begunstigen, neemt u dan contact op met uw notaris.

N.B. Neem voor meer informatie of persoonlijk advies  vrijblijvend contact op met Amcha
E-mail: info@amcha.nl

ANBI status
In 2008 heeft de Belastingdienst de Stichting Vrienden van AMCHA Nederland aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan AMCHA aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de donateurs. De ontvangende stichting is vrijgesteld van schenkings- en successierecht


Totaal