De Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945).

De Stichting werd opgericht in 1987. De belangrijkste activiteit is fondsenwerving. Vooral met behulp van de AMCHA Nieuwsbrief die vier maal per jaar verschijnt. Eind 2012 was het aantal donateurs dat tenminste één maal per jaar bijdraagt, 2700 personen en fondsen. Een aantal bijdragen bestaat uit lijfrenten en legaten. De laatste jaren kon de Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland jaarlijks € 200.000 bijdragen aan het werk van AMCHA Israël.
Het RSIN van de Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is 804133633.

Bestuur Vrienden van AMCHA in Nederland:

 • Jaap M. Hartog, voorzitter
 • Marijke Terlouw, secretaris
 • Sonja Santcroos, penningmeester
 • Pim A. van der Hoff, lid
 • Joop van der Star, lid

Alle bestuursleden zijn onbetaalde vrijwilligers, ook wordt er geen onkostenvergoeding betaald.

Comité van Aanbeveling:

 • Ds. W.J.J. Glashouwer
 • Ds. B.J. van der Graaf
 • Prof. dr. O. van der Hart
 • Opperrabbijn J.S. Jacobs
 • Rabbijn A. Soetendorp
 • Drs. J. Kamminga
 • Drs. E.H.T.M. Nijpels
 • Drs. J. Wallage

Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland is te bereiken via:
Tel. +31-(0)20-6445299
Email. info@amcha.nl


de naam: STICHTING VRIENDEN VAN AMCHA IN NEDERLAND


het RSIN dan wel het fiscaal nummer: 8041.33.633