AMCHA NEDERLAND

AMCHA in Nederland is een non-profit organisatie met als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945). 
AMCHA biedt psychosociale hulp vanuit behandelcentra in Jeruzalem, Tel Aviv, Ramat Gan, Netanya, Petach Tikwa, Holon, Haifa, Kiriyat Motskin, Be’er Sheva, Ashkelon, Rehovot en Sderot en Nahariya. Daarnaast is de organisatie actief in kleinere centra verspreid over het land: Arad, Bat Yam, Ben Ami, Bait Kama, Dorot (Gilboa), Ein HaShofet, Hadera, Hof HaSharon, Kfar Maimon, Kfar Rupin, Kiriyat Tivon, Ma’alot, Makviim, Meitar, Mismar, HaEmek, Nir Israël, Pardes Hana, Savyon, Shoval, Tkuma, Urim Yad Benjamin en Yad Natan. 

Amcha, waarom juist nu?

Veel van de bijna 200.000 overlevenden van de Holocaust die tegenwoordig in Israël wonen, waren kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog die plotseling verlies, verlating, honger en vervolging leden. Na de oorlog hebben ze alles in het werk gesteld om hun verwoeste leven weer op te bouwen, maar dat lukte niet allemaal. Velen blijven worstelen met hun traumatische verleden.

Interessant is dat, hoewel de eerste prognoses wezen op de verwachte daling van de vraag naar onze diensten, de afgelopen jaren het aantal overlevenden dat zich tot ons wendt, blijft groeien. In 2005 bedienden we 8.500 personen; in 2010 bedienden we 13.450 personen en nu bedienen we 20.000 personen. Dit wordt verklaard door het feit dat naarmate de overlevenden ouder worden en geconfronteerd worden met extra uitdagingen en verliezen, zoals het verliezen van een echtgenoot of het verliezen van fysieke of mentale capaciteiten, hun behoeften toenemen en hun ondersteuningsnetwerk beperkter wordt. Deze nieuwe uitdagingen en verliezen zijn gelaagd op uitdagingen en verliezen van de Holocaust, inclusief onopgelost verdriet en andere traumatische ervaringen. Veiligheidsbedreigingen in Israël, evenals internationale terreuraanslagen, hebben ook verwoestende gevolgen gehad, omdat ze gemakkelijk de oorlogsherinneringen van de overlevende kunnen oproepen.

Terwijl de overlevenden de laatste hoofdstukken van hun leven doormaken, stellen we alles in het werk om hun welzijn met waardigheid en respect te verzekeren, hen in staat te stellen te profiteren van een rijk programma van activiteiten die hen in hun jeugd werden ontzegd, oprechte erkenning van hun lijden te bieden, zinvolle mogelijkheden om hun nalatenschap te delen met jongere generaties en hun families te ondersteunen.

Helaas is er maar een zeer beperkte kans om de overlevenden te bereiken en hen de broodnodige zorg en ondersteuning te bieden. De gemiddelde leeftijd van naar schatting 200.000 overlevenden die vandaag in Israël wonen, is 86. Terwijl de overlevenden van kinderen in de jaren 70 zijn, zijn er vele anderen in onze zorg in de 90, en zelfs meer dan 100, daarom moeten we nu handelen!

Uit onze laatste nieuwsbrief

 

Tussen Pesach en Sjawoe’ot vallen drie belangrijke Joodse herdenkingsdagen: Jom Hasjoa, Jom Hazikaron, Jom Ha’atzmaoet. De doden van de Holocaust en de vele oorlogen in Israël worden herdacht en het nieuwe bestaan in Eretz Israel wordt gevierd. Dit alles nog temidden van een tijd die voor vele overlevenden niet aflatend
herinnert aan de Tweede Wereldoorlog. 
Woorden als avondklok, isolement en quarantaine, stammend uit een andere periode in de geschiedenis, lijken echter vandaag weer gemeengoed.

Maar er spelen nog andere, wellicht ernstiger zaken. Velen die de verschrikkingen van
de Tweede Wereldoorlog in de meeste gevallen ternauwernood hebben overleefd, worden nog steeds of weer opnieuw en bij herhaling geconfronteerd met de bedreigingen van een sluipende en geniepige aantaster van het gewone dagelijkse leven: het nooit afwezige en bij tijd en wijle fel opstekende antisemitisme.
De angst is nooit helemaal verdwenen. Aanvankelijk stilzwijgend of sluimerend aanwezig komt deze na verloop van soms na vele jaren naar boven en naar buiten. Goed dat er dan hulp kan worden geboden door deskundigen, die ervaring hebben met het begeleiden van slachtoffers met trauma’s.

Het grootste deel van de wereldbevolking, ook de inwoners van Nederland, is geboren na 1945. Zij hebben hier niet aan den lijve een oorlog meegemaakt. Dat mag tot grote dankbaarheid stemmen. Daaraan kan uitdrukking worden gegeven door vooral hen die veelal nog zichtbaar, maar veel vaker onzichtbaar lijden aan de gevolgen
van de meegemaakte verschrikkingen, van psychosociale hulp te voorzien. Amcha doet dit al vele jaren, mede dankzij uw financiële steun. Blijft u daar alstublieft mee doorgaan.

Met vriendelijke dank en groet
namens het bestuur,

Pim van der Hof

Videos

Videos

Foto’s

Foto’s

Een online donatie waarderen we enorm!

Donateurs zoals u helpen ons om nog meer hulp aan holocaust slachtoffers te bieden.
U helpt hen het leven dragelijker te maken.

Doneren